Wednesday, November 14, 2012

Hope of Joy


తెల్లవారు ఝాము లేచి వాకిలూడ్చే నీకు   సాయమవ్వాలని .....
ఏళ్ళ తరబడి నాకు వండివార్చిన నీకు వండి పెట్టాలని ....
పండగంటే తలకు మించి పనులు పెట్టుకునే నీకు చేయ్యందియ్యాలని ........
అనురాగాల అమ్మకు .... అడగకముందే అన్నీ చేసిపెట్టాలని 
ఆత్రమై తరలి వస్తున్న... నీ ఆనందాన్ని ....................

అలల నాన్న  పాటకు మరల లీనమై   చిందులెయ్యాలని ....
నన్ను ఉడికించి, తమ్ముడితో కలిసి ముసిముసి నవ్వులాడే ఆ పసితనం...పాఠమై  నేర్వాలని  
నీకొరకు వేల ప్రార్ధనలు ..వచనాలలో చేర్చి ..చేతనైతే కవితలుగా కూర్చి ...
అడిగిన ఈవులు కలలకు మించి నిజమవ్వాలనే కాంక్షనై ...
కళలు  కొలువున్న ఆ వరాల పొదరింట కానుకై వస్తున్నా ..నీ  కన్న కూతురిని ...

-Nov 14'th

Friday, June 29, 2012

గాయాల చిరునామా??

శరత్ ,హేమంత, శిశిర,  గ్రీష్మాల లోనూ
ఆటపాటల వసంతమే అనుభవిస్తున్నా ...
గానమాపని ఈ   గువ్వ రాగాలకు కాలపరిమితి లేదు...
నాట్యమాడే ఈ మయూరం అలుపన్నది ఎరుగదు...
గుండెలో నువు  నింపిన ఆనందం ముందు
గాయాల చిరునామాకు ఇక చెల్లు లేదు
(june 21,2012.)Friday, June 22, 2012

తరిగిపోయే తాత్కాలికం

ఎదలో సుడిగుండాలు నిండిన సముద్రం ...
ఒడ్డున అలలతో చిందులు మానలేదు ! 
నడిసంద్రాన నిలువు ధైర్యమున్ననావ...
ప్రళయపు హోరు చూసి పయనమాప లేదు !
నీతో శాశ్వత మైన  నేను..
తాత్కాలికాన్ని చూసి స్తంభించలేను !

(june 21'st)Wednesday, June 20, 2012

విశ్వాస పాత్రుడు !


కలలు కనే  కోమలాంగీ
కడు దుఖం  లో  కున   దేలుతున్నవా?
కలతలన్నీ  కర్పూరపు  ముద్దై కరిగిపోయే  రోజు  కడు  చేరువ  లో  ఉంది ..
కడలి  తరంగపు  నీ  ఉరకలాపకు
ఊరుకో  మాయమ్మ   వరాల  కొమ్మ..
వలచిన  ప్రియుడు  వీరుడు .విశ్వాస  పాత్రుడు !

may 4'th 2012 

Friday, May 4, 2012

Joyous partner.

In things seen and unseen, heard and unheard, done and yet to be done.
In experiences valued and ignored,spoken or unspoken, filling or draining,
In valiance and vulnerabiliy,
In joy and dismay,
In provision and lack,
In triumph and turmoil,
Glad YOU stayed faithful.


ప్రార్థన


చెలిపై సర్వాధికారాలు నీవని శంఖమై మ్రోగాను..
గాయాల నీ తనువు నా క్షేమ వస్త్రమనీ చెబుతూనే ఉన్నాను..
సర్వసృష్టికధిపతీ నీ సొత్తైన నాపై అల్పుల దాడి ... ఎంత ధైర్యం!
రోషము గలవాడివని తెలుసు నాకు ...
అక్రమంగా చొరబడిన అన్యాయపు వ్యాపారులపై కొరడా తీయి!

Monday, April 23, 2012

News!

Started wording the silence @ Heart Beat
http://joyofthe-lord.blogspot.com/

Saturday, March 3, 2012

LIONESS

Let me describe HIS princess

HE is her boldness.
HE is her banner.
HE is her Wisdom.
HE is her valiance.
HE on the throne is a Lion
And she stands before the whole universe as HIS Lioness.

Thursday, February 16, 2012

If's


In misdt of the  storm that surrounded
I kept sobbing 

If only this wrecking stops
I would smile again

If only this pain would leave
I would dance again

If only this crashing ends
I would dream again

Foolishly; I'm hanging to my if's

He has no If's He sings over me.
He has no if's HE delights in me.
He has no if's he has plans for me
Marvelous things! mind you!

Did I deserve HIM? Awe! NO.
Did HE deserve me? Heck NO!
With no if's HE says I care for you
With no if's HE says I never forget

Staggered I asked YOU have no if's???

No Joice, I do have an if.  Just one. 
IF ONLY YOU BELIEVE!

HE is too good to be true
Aaand HE is in love with me!!
Chose me, dreamt of me
Designed me and dances over me.

In HIS embrace all the if's flew away:)))

Thursday, January 26, 2012

Only You

Only You existed in that infinite void and You desired of me!
On a glorious day I breathed in your arms, Your bride-to-be
Here  Iam, in our together forever towards a happily ever after
For me its a  journey of awe as I step closer
Diving into your heart deeper and
mastering the expression of wonder......
I couldn't but boast of you 
Oh strong and mighty tower, 
I have eyes for no other 
Gentle as dew, You are The faithful and true
I'm sold out to you on the day you came to my rescue(July 24, 2010)

Arise

REVOLUTION! is what's on my mind.
REAWAKENING! is what I breathe
RESTORATION! is what we'll find
REJUVENATION! is what that'll come forth
RESURRECTION  will be the cause and REVIVAL will break out
A generation dead to reasons will Arise 


(September 6, 2010)

Your Garden

A closed garden!
A fountain enclosed!
A mountain hidden!
A valley adorned!
A song forgotten!
A laughter unheard!
A dream unseen!
Soaring above the realm of existence!
A beauty unveiled!
(March 25 2011)

అర్ధాంగిఅమావాస్య కాలంలో వెన్నెల వర్షానికై ఎదురుచూపులు 
నిశ్శబ్దం  స్థానే  ఆనందపు ఉరుములు  వినదలిచిన చెవులు 
కలగనే ధైర్యమున్న వివేకినా?
కలతను స్నేహించలేని  మూర్ఖత్వమా  ?

ఎడారిలో సముద్రపొడ్డు నిర్మిస్తున్నా
అడవి బూడిదలో అమృతాన్ని వెతుకుతున్నా
కాసుల వర్షాన్ని కలగంటున్న నెలజీతగాణ్నా?
సకలైశ్వర్యవంతుడు నా తండ్రని ధీమానా?

కనులలో వగపు కాదు నగవులు నింపుకున్నా
కాటికి కాదు కళ్యాణానికి సిద్ధపడుతున్నా
పరిస్థితులకి తలవంచకపోవటం వెర్రితనమా?
పిలిచిన నీపై నమ్మకమా? 

నివురు గప్పిననిప్పులో  అగ్నినేత్రాల ఆవశ్యకత 
నిలువుటద్దానికి మించిన ప్రతిబింబానికి కాంక్ష 
దూరాన్ని నిందించలేని నాది చేతకానితనమా
నీ మనసెరిగిన అర్ధాంగి  లక్షణమా !


Wednesday, January 4, 2012

Silence


At times silence is comfortable
At times silence hurts
And there are times when silence is all that is left.

Is silence a precious gift for only some
Feels risky...is it only to me..?
Can I hide a thunder in this cocoon?
Will it splash out and destroy all that I've been?


Is silence  not a curse? Am I wrong all along?
silence is the signature of death isn't it?
I still see the scars it wedged in the past.
How can I believe otherwise?
every tear I wiped in quaking silence
wasn't it a witness?

It's the residue of separation
Could it be anything else?
it was a shield I embraced to hide
Could it be anywhere related to light?

Why is HE surrounded with praises?
HE'd comes with blowing trumpets
HIS voice is Like Rushing waters.
Where is place for silence?

Tuesday, January 3, 2012

Toiling in Longing


Trying to hold on with everything in me
Like a flag on a pole..
Where is the hoister?
Where has he gone?

Would He come again?
He the one who said it is finished 
and planted me on this rock
is He on His way?

He who graced this city
He who came when it's in ruins
Yes HE the one who built me on this hill
Is He running late?

He the one who's always alive..
He the one who's always thinking about me
He the one whose love never fails
Is He reconsidering his visit?

Your bride await's you dear LAMB
Your vineyard is ready for harvest
The wild beasts gather to destroy what's yours
Holding this blazing sword, I'm awake all night

I know you wud come I know you promised
I know it wud be like a thief in the night
But Come ! It's almost dawn again..
Come before the morning breaks.

O,Tell HIM
Tell HIM...I'm longing
Tell HIM I stopped singing
Glimpses were always  joyful
Now I long for the display as it is!